GLex

Grupo de Lexicografía (GLex)

Principais liñas de investigación


Diccionario del español de la Edad de Plata

Investigación sobre o léxico da vida cotiá, os tecnicismos, etc. do primeiro terzo do século XX. Estudio do nacemento do léxico do español contemporáneo.

Aportación do Grupo de Lexicografía da UDC ao Diccionario histórico da Real Academia Española.


Diccionario Coruña de la lengua española actual

Unha proposta de elaboración de dicionarios monolingües e a súa aplicación á redacción dun dicionario do español (Diccionario Coruña).

Aplicación dos avances da lingüística descritiva e a lexicografía teórica a unha descrición exhaustiva do español, cunha base sintáctica e semántica.


Descrición e estudo de partículas discursivas do español

Participación na elaboración dun dicionario electrónico de partículas discursivas destinado tanto a usuarios nativos como extranxeiros, dentro dun proxecto interuniversitario. 

Contribución do GLex ao Diccionario de partículas discursivas del español.


Estudios de lexicografía teórica e aplicada

Investigación e reflexión sobre os dicionarios, as técnicas de elaboración dos mesmos, e a historia da lexicografía do español.


Grupo de Lexicografía
Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña
Campus da Zapateira
15071 A Coruña

  • T. +34 981 167 000, ext. 4703
    F. +34 981 167 151
    lexicogr @ udc . es