GLex

Anexos de Revista de Lexicografía

13.  Lexicografía galega e portuguesa

Cubierta
María Dolores Sánchez Palomino (ed.)


Índice

Manuel González González
A terminoloxía dentro dos estudos de lexicografía galega

Maria Luísa Almeida
Para um dicionário do português medieval

María Álvarez De La Granja
O tratamento lexicográfico dos verbos soporte no marco da teoría da metáfora

María del Pilar Alvarino Alvarino, María Liliana Martínez Calvo e Blanca Sánchez Sampedro
Análise das características da linguaxe técnica en lingua galega nun corpus concreto

Maria do Céu Caetano e Maria Teresa Brocardo
Contributo dos dicionários etimológicos para a análise morfológica sincrónica

Berta Castaño Torrado
A terminoloxía téxtil e as denominacións prescritivas na actualización das linguas de especialidade do galego

Mariela de la Torre
Incorporación de extranjerismos en el Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea (DLPC)

Xosé Ramón Freixeiro Mato
O castelanismo bueno en galego

Mariagrazia Russo
O verbo da terceira conjugação nos dicionários quinhentistas de
Jerónimo Cardoso

Xosé Manuel Sánchez Rei
Aproximación ao léxico do século XIX perspectivado a través do cancioneiro tradicional

Maria Olinda Rodrigues Santana
Elaboração do Vocabulário de um Livro de Registos do século XVI


Grupo de Lexicografía
Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña
Campus da Zapateira
15071 A Coruña

  • T. +34 981 167 000, ext. 4703
    F. +34 981 167 151
    lexicogr @ udc . es